ACCES RAPID

Cadru legal și modalități de contestare

Informații de interes public despre activitatea Primăriei din Pojorîta.

INFORMAȚII PUBLICE

Modalități de contestare

ÎncarcăAscunde

Reclamaţia administrativă - Se adresează conducătorului autorităţii/instituţiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public; Se formulează în termen de 30 zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunoştinţă de încălcarea dreptului.

Plângerea în instanţă - Solicitantul, indiferent dacă a formulat sau nu reclamaţia administrativă, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor pentru comunicarea refuzului sau informaţiei, prevăzute în articolul 7 din Legea nr.544/2001. Plângerea este scutită de taxa de timbru.Plângerea se judecă în procedură de urgenţă.Hotărârea tribunalului este supusă recursului (de asemenea scutit de taxe de timbru), care se judecă la Curtea de apel. Termenul de introducere a recursului este cel din dreptul comun, de 15 zile de la comunicarea hotărârii. Recursul se adresează Curţii de apel, dar se depune la tribunal (la instanţa a cărei hotărâre se atacă), sub sancţiunea nulităţii.Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.