Informații financiare

Buget și informații financiare

Bugetul general al comunei Pojorîta pentru anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 2 februarie 2018.