ARHIVĂ

Ședințele Consiliului Local 

Detaliile ședințelor de Consiliu Local. Pentru fiecare ședință sunt disponibile procesul verbal, minuta, ordinea de zi și toate documentele rezultate în urma ședinței.